Стала известна дата проведения баттла Guf vs. Птаха

Стала известна дата проведения баттла Guf vs. Птаха

Стала известна дата проведения баттла Guf vs. Птаха

Стала известна дата проведения баттла Guf vs. Птаха